Construire pensiune agroturistică în comuna Risca, județul Suceava

Consultanță: YXS Avalana

Proiectare: GT Arhitect

Despre proiect

Beneficiar investiție: ROGOJINĂ GINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Program: FEADR Sub-Măsura: 6.4-Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în zona rurală
Obiectiv: Construire pensiune agroturistică în sat Risca, comuna Risca, județul Suceava
Valoarea proiectului cu TVA: 1.311.407,87 lei
În ce a presupus investiția:

construire pensiune agroturistică pe o suprafață de 260,87 mp      
construire clădire centrală termică pe o suprafață de 14,73 mp     
construcție anexă gospodărească pe o suprafață de 64,89 mp
suprafață alei auto și pietonale+parcare este de 384,41 mp 
instalație exterioară de alimentare cu apă pentru consum menajer     
instalație interioară de apă pentru consum menajer       
instalație de canalizare menajeră   
racordare la apă potabilă     
alimentare cu energie electrică     
achiziția de active corporale echipamente tehnologice/ transport/ dotări (mobilier, centrală termică, sistem-energie regenerabilă)
Locația: sat Risca, comuna Risca, județul Suceava