Modernizarea si dotarea căminului cultural, comuna Horodnic de Sus, județul Suceava

Despre proiect

Consultanță: YXS Avalana

Proiectare: GT Arhitect

Beneficiar investiție: COMUNA HORODNIC DE SUS
Program: FEADR Sub-Măsura: 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Obiectivul: „MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL, COMUNAHORODNIC DE SUS, JUDETUL SUCEAVA”
Valoarea proiectului: 2.636 635 LEI

În ce a presupus investiția:
-Modernizare și dotare cămin cultural
-Achiziția de instrumente muzicale;
-Achiziție mobilier birotică;
-Asigurarea utilităților;
Locația: sat Horodnic de Sus