Înființare livada, construire hala de conditionare si imprejmuiri, comuna Horodnic de Sus, Județul Suceava

Despre proiect

Consultanță: YXS Avalana

Proiectare: GT Arhitect

Beneficiar investiție: SC PREPARATORY SRL
Program: FEADR Sub-Măsura: 4.1a- Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole
Obiectivul: Înființare livada, construire hala de conditionare si imprejmuiri
Valoarea proiectului cu TVA: 3.822.336,51 lei
În ce a presupus investiția:

construire hală pentru condiționare-ambalare și spațiu de vânzare pe o suprafață de 299,30 mp;
alimentare cu energie
alimentare cu apă potabilă
evacuare apă menajeră
colectare deșeuri
achiziționare de utilaje pentru procesare
achiziționare și plantare cultură de cireș, alun, măr, prun pe o suprafață de 131.076 mp
montare sistem de irigații
instalare panouri fotovoltaice