Construire hală pentru procesare și depozitare și extindere livadă

Despre proiect

Beneficiar investiție: HANCEAN ANDREI CONSTANTIN PFA  
Program: FEADR
Sub-Măsura: 4.1a- Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole
Obiectiv: Construire hala pentru procesare și depozitare și extindere livadă
Valoarea proiectului cu TVA: 5.377.921,46 lei În ce a presupus investiția:

• Înființare plantație de măr ecologic pe o suprafață totală de 4,72 ha și prun pe o suprafață totală de 4,41 ha ecologic, în sistem superintensiv  
• realizare lucrării de construcții pentru hală de procesare și depozitare cu o suprafață de 735,80 mp și instalații aferente halei
• achiziția echipamentelor necesare procesării merelor și prunelor ecologice
• achiziția utilajelor agricole necesare bunei desfășurări a activităților în cadrul fermei (tractor)
• achiziția de active corporale (autoutilități izoterme cu agregat frigorific) și necorporale (site pentru promovare și vânzare) în vederea comercializării
• montare sistem de irigații
• racordare la utilități și la sistem de evacuare a apei utilizate Locația: Comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava