Construire hală și extindere livadă în comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava

Despre proiect

Beneficiarinvestiție: LOGIGAN ANDREEA-NICOLETA PFA
Program: FEADR Sub-Măsura: 4.1a- Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înînființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole
Obiectiv: Construire hală și extindere livadă în comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava
Valoarea proiectului cu TVA: 2.175.496,20lei
În ce a presupus investiția:· construire hală de condiționare afructelor obținute pe o suprafață de 226,3 mp·       
înființare plantație de măr în sistem supeintensiv + sistem de irigații pe o suprafață de 2,51 ha·montare sistem de irigații pentru platația existentă 1,47 realizarea sistemelor de împrejurimi aplantației achiziție de utilațe agricole (tractor,mașină de erbicidat, cositoare cu disc, plug, remorcă, încărcător frontal, generator,cântar cu etichetare, s.a.)
Locația: Comuna Ciprian Porumbescu,județul Suceava