Construire grădiniță,
Comuna Baia

Despre proiect

Consultanță: YXS Avalana

Proiectare: GT Arhitect

Beneficiar investiție: COMUNA BAIA
Program: FEADR
Sub-Măsura: 7.2- Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică-Componenta- INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ
Obiectiv: Construire Grădiniță
Valoarea proiectului cu TVA: 2.263.086,39 lei
În ce a presupus investiția:
construire grădiniță cu o suprafață de 675,61 mp
alimentarea cu apă potabilă
evacuarea apei menajere
colectarea deșeurilor
alimentarea cu energie electrică
energie termică
achiziție active corporale necesare bunei funcționări a grădiniței
Locația: sat Baia, comuna Baia, județul Suceava