Construire pensiune agroturistică în Comuna Horodnic de Sus, județul Suceava

Despre proiect

Consultanță: YXS Avalana

Proiectare: GT Arhitect

Beneficiar investiție: SC PREPARATORY SRL
Program: FEADR Sub-Măsura: 6.4- Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Obiectiv: Construire pensiune agroturistică în Comuna Horodnic de Sus, județul Suceava
Valoarea proiectului cu TVA: 1.258.866,46 lei

În ce a presupus investiția:
construire pensiune agroturistică pe o suprafață de 122,30 mp
construire clădire centrală termică pe o suprafață de 40,00 mp
suprafață alei auto și pietonale + parcare este de 363,88 mp
asigurare cu apă potabilă
evacuarea apelor uzate
evacuarea deșeurilor
alimentarea cu energie electrică
energie termică
achiziția de active corporal necesare bunei funcționări (mobilier)